Beleidsplan en financiën

De missie van de Zomerschool55+ is senioren binnen de gemeentegrenzen van 's-Hertogenbosch laagdrempelig kennis laten maken met educatieve activiteiten, waardoor ze in staat zijn langer te participeren in de samenleving. Daarnaast is onze missie het tegengaan van het sociaal isolement van senioren door versterking van hun persoonlijk sociaal netwerk. En tot slot komen tot een zinvolle invulling van de lege zomermaanden.

Met ruim 10 jaar lang een grote en zelfs toenemende belangstelling van deelnemers, is gebleken dat de zomerschool 55+ voldoet aan de behoefte van senioren om in de zomerperiode aan activiteiten deel te nemen. Veel reguliere activiteiten liggen stil en veel mensen in de omgeving (kinderen, kleinkinderen en buren) zijn op vakantie.

Daarnaast mag duidelijk zijn dat het project ook uitstraling heeft gedurende de rest van het jaar; de zomerschool is een goed moment om activiteiten uit te proberen, over drempels heen te komen en deel te gaan nemen aan reguliere of nieuwe activiteiten in de andere maanden van het jaar.

De werkwijze
De activiteiten worden parallel aan de start van de schoolvakantie in een periode van drie weken aangeboden. In deze weken worden er zo ongeveer 100 workshops, presentaties en excursies op gebieden als zelfredzaamheid, beweging, gezondheid, cultuur, muziek, creativiteit en digitale vaardigheden aangeboden. Er zijn vooral ochtend- en middagactiviteiten en een enkele dag- of avondactiviteit.

Samenwerken
We kunnen rekenen op steun van de gemeente als het gaat om aanbieden van beweegactiviteiten (S-port) en regelmatig komt de wethouder of burgemeester de zomerschool mee afsluiten. Tevens gaan we in die drie weken ook een keer bij hen op bezoek in het gemeentehuis voor voorlichting, een discussie, een rondleiding en een goed bakje koffie. Daarnaast werken we samen met de KBO en de HEVO en diverse andere ouderenorganisaties in de stad, zoals Wijk Werk Winkel West en Oost, Bij Katrien, de Zonnebloem en de Biechten Actieve Senioren.

Grijs en groen
Sinds 2018 bieden we ook activiteiten aan voor grootouders en hun kleinkind(eren): dit om enerzijds de groep die oppasgrootouder is te bereiken en anderzijds om te laten zien dat jong en oud goed samen op kunnen trekken.

Marktdag
Om de paar jaar organiseren we in het midden van de zomerschoolperiode een marktdag, waarbij we exposanten uitnodigen van artikelen en/of diensten die voor senioren van belang zijn. De dag is zo wel voor de exposanten als voor de senioren gratis om zo veel mogelijk bezoekers te trekken en interessante zaken aan hen te kunnen aanbieden.

Financiering
De zomerschool 55+ heeft een jaarbegroting van ongeveer € 26.5000. Zo'n € 15.000 wordt betaald door deelnemers aan de zomerschool en voor de overige € 10. 000 zijn we afhankelijk van sponsoren en subsidies. Sinds jaar en dag kunnen we rekenen op een bijdrage van de Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen in 's-Hertogenbosch en via de SAS ontvangen we een gemeentelijke subsidie. Voor het restbedrag zoeken we jaarlijks sponsors of doen we mee aan financiële acties, zoals de ING campagne "Help Nederland vooruit", waar we al twee maal de eerste prijs in de wacht wisten te slepen..

-->